Pilates

Pilates-menetelmä on Yhdysvalloissa varsinaisen uransa tehneen, mutta alun perin saksalaisen Joseph Hubertus Pilateksen (1880 - 1967) luoma kehonhallintamenetelmä. Sen pääasiallisena tavoitteena on kehittää optimaalista toiminnallista ryhtiä vahvistamalla vartalon keskialuetta, opettamalla fysiologisesti oikeaoppisia liikeratoja ja syventämällä hengitystä.

Pilates-harjoitteet käynnistyvät keskivartalon syvien lihasten aktivoimisesta, ja useimmiten ne toteutetaan lateraalisen hengityksen rytmissä. Liikkeissä pyritään myös sitomaan kehon eri osat hyvään toiminnalliseen yhteyteen toistensa kanssa. Täten menetelmä vahvistaa syviä, hyvää ryhtiä, ylläpitäviä lihaksi, jotka myös koordinoivat taloudellista ja vähäenergistä tuki- ja liikuntaelinten käyttöä. Tästä syystä menetelmän harjoittelu vaatii tarkkaa keskittymistä ja harjoitteiden puhdasta suorittamista, jotta siitä saisi parhaimman mahdollisen hyödyn irti.

Pilates-liikkeiden teho perustuukin kuuteen harjoittelua ohjaavaan periaatteeseen: tarkkuus, keskittyminen, keskustan käyttö, hallinta, virtaus ja hallittu hengittäminen. Pilates -harjoittelu kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta, kehonhallintaa sekä kehotietoisuutta.

Pilates-menetelmästä hyötyvät niin kuntoilijat, urheilijat kuin muutkin liikunta-alan ammattilaiset. Sen avulla voidaan parantaa ryhtiä ja kehonhallintaa. Lisäksi pilateksen avulla opitaan käyttämään kehon niveliä ja lihaksia tasapuolisesti, jolloin liian aktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon lihakset yhdessä ryhtiä tukevien lihasten kanssa vahvistuvat. Pilates-menetelmä on kaikille liikkujille sopiva, looginen ja aina uusia haasteita tarjoava liikuntamuoto. Sitä käytetään myös tuki- ja liikuntaelinten kuntouttamiseen. Sitä voi harjoitella niin yksityis- kuin ryhmätunneillakin. Pilates-harjoitteet haastavat koko kehon hallintaa ja siksi niitä on aluksi vaikea tehdä ilman pätevää ohjausta ja korjausta. Pilates-ohjaajan ohjauksen avulla liikkeistä muodostuu vähitellen virtaava sarja, jossa pyritään monipuolisten toiminnallisten yhteyksien vahvistamiseen sekä vartalon optimaalisten ryhtilinjausten ylläpitämiseen.

Kahvakuula

Kahvakuula eli girya on venäläinen voimailuväline. Nimensä mukaisesti kyseessä on rautainen kuula johon on liitetty kahva. Kahvakuulalla harjoittelu on toiminnallista ja erittäin monipuolista voimaharjoittelua. Kahvakuulaharjoittelulla lisätään voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja tasapainoa.

Kahvakuulaharjoittelu sopii kaikille ihmisille ikään, kokoon tai sukupuoleen katsomatta. Ihan vaaraton harjoitteluväline kuula ei kuitenkaan ole, joten alkuun on hyvä opetella liikkeet oikein ohjaajan avulla.

Kahvakuulatunnilla tehdään monipuolisesti eri lihasryhmiin kohdistuvia liikkeitä ja koko kroppa joutuu tekemään töitä. Osa liikkeistä on tuttuja kuntosalilta, mutta niiden suorittaminen kahvakuulalla laajentaa tehon yhdestä lihasryhmästä lähestulkoon koko vartaloon. Kahvakuulan perusharjoitteisiin kuuluvat erilaiset heilurit, vetoliikkeet ja tempaukset.

Kahvakuulia on 4 kilon painoisesta kuulasta aina 40-kiloiseen asti. Naisten aloituspaino on yleensä 4-8 kiloa ja miesten 8-12 kiloa, riippuen kuulailijan taustasta ja tunnin rakenteesta. Säännöllinen kahvakuulaharjoittelu parantaa lihaskuntoa hyvinkin nopeasti, jolloin voi siirtyä käyttämään painavampaa kuulaa.

Henkilökohtainen valmennus

(tavoitteiden asettaminen, harjoitusohjelma laatiminen, kuntotestaus, ravintoanalyysi+ruokaohjeet, yhteisiä harjoituksia)

Henkilökohtaisella valmennuksella tarkoitetaan juuri sinulle räätälöityä kunto-ohjelmaa. Omien tavoitteiden mukaista harjoittelua ja ehkä uuden elämäntavan opettelua. Liikunnan suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi ravinnolla on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Ravintoanalyysin avulla löydämme mahdolliset sudenkuopat ja osaamme kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin. Liikunnan ja ravinnon lisäksi myös lepo on tärkeää. Näen valmentamisen laajana kokonaisuutena ja haluan ottaa huomio kaikki nämä kolme osa-aluetta ja sitä kautta auttaa asiakasta löytämään tasapainon arjen kiireessä.

Elämässä tulisi aina olla tavoitteita ja unelmia. Unelma ja haave motivoivat meitä ja vievät jokapäiväisessä elämässä eteenpäin. Niiden avulla teemme päivittäin parempia valintoja ja sitä kautta tapahtuu pieniä muutoksia parempaan suuntaan.

Ota haaste vastaan ja tehdään yhdessä arjesta parempaa :)